×

Tillgängliga SAS bonusbiljetter just nu!

Business: 1 167

Plus: 6 884

Go: 15 142

SAS Longhaul (Statistik)

Grafen visar antal tillgängliga SAS Bonus-biljetter som var tillgängligt det specifika datumet. Datan baserar sig på kontinuerliga data från Awardhacks men visar endast dygnets snittvärde.

Kom ihåg! För att söka tillgänglighet av bonusbiljetter använd funktionen SAS Longhaul eller AwardFares.